Želimo moliti za Slovenijo in za blagoslov vseh slovenskih politikov, ne glede na prepričanje in stranko, kateri pripadajo.

Za potrditev e-naslova čez 15 min preverite svoj nabiralnik
in mapo "vsiljene pošte" ter potrdite sporočilo za prijavo.