Želimo moliti za Slovenijo in za blagoslov vseh slovenskih politikov, ne glede na prepričanje in stranko, kateri pripadajo.

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Prijavitelj/-ica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR), za potrebe izvajanja »Molitev za volitve pred parlamentarnimi volitvami 24. 4. 2022« Župnija Ljubljana Sveti Križ dajem privolitev za uporabo naslednjih osebnih podatkov oziroma podatkov, ki se lahko štejejo kot osebni podatki (v nadaljevanju: kontaktni podatki) (odkljukajte želene kategorije):

e-mail naslov _____________________________________________________________ [Kategorija 1];

Želim, da se moji kontaktni podatki za potrebe obveščanja o molitvenih izzivih hranijo do 27. aprila 2022 [Kategorija 2].

Prijavitelj/-ica je seznanjen/-a, da osebne podatke daje z namenom obveščanje za tedensko povabilo k molitvi in izzivom, ki bo potekalo preko pošiljanja na e-mail naslov prijavitelja/-ice ter da se bodo navedeni osebni podatki hranili najkasneje do 27. 4. 2022.

 

Prijavitelj/-ica je seznanjen/-a, da lahko predmetno privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče na ta način, da to pisno in osebno sporoči osebi, pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov (DPO) ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki so se na podlagi privolitve izvajale do 27. 4. 2022.

 

Oseba, pooblaščena za varstvo osebnih podatkov (DPO) pri Župniji Ljubljana Sveti Križ je Jože Pogačnik, [email protected]

 

Prijavitelj/-ica je seznanjen/-a še, da ima po GDPR od Župnije Ljubljana Sveti Križ:

– pravico zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov;

– pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov;

– pravico do ugovora obdelavi;

– pravico do prenosljivosti podatkov;

- pravico, da v primeru kršitev varstva osebnih podatkov o tem s pritožbo obvesti Informacijskega pooblaščenca.

 

Župnija Ljubljana Sveti Križ ne izvede obveščanja za posameznega/-o prijavitelja/-ico, v kolikor ta za obveščanje ne poda soglasja za obdelavo za Kategorijo 1. V tem primeru se zadevna privolitev smatra za brezpredmetno in se naprej ne obdeluje.

 

Z izpolnitvijo obrazca se šteje, da je prijavitelj/-ica seznanjena z načinom obdelave osebnih podatkov, z njim soglaša ter se s področno zakonodajo lahko dodatno seznani na spletnih naslovih http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906 ter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en .