Želimo moliti za Slovenijo in za blagoslov vseh slovenskih politikov, ne glede na prepričanje in stranko, kateri pripadajo.

Molitev pred volitvami 2022

Moj Bog, Oče vseh ljudi,
prosim te za domovino in vse njene prebivalce.
Namenil si nam,
da živimo na tem čudovitem koščku Zemlje,
svobodni in sami odgovorni za svojo sedanjost in prihodnost.
Toda hudo smo zašli v močvirje gluhe teme,
pomagaj nam, da najdemo pravo skupno pot.
Odpri nam ušesa in oči, da se bomo res slišali in videli.
Odpri naša srca, da bomo čutili,
kako je vsakdo dragocen v tvojih očeh
in vreden tudi naše pozornosti, skrbi in ljubezni.
Razsvetli naš razum,
da bomo sposobni ustvarjati dobro družbo,
v kateri bo na vsakem obrazu nasmeh
in v vsakem srcu toplina.
Vse možnosti za srečno deželo imamo,
pomagaj nam, da vsak od nas izpolni svojo dolžnost.

Amen.